Nemoci a výživa 4. blok
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Nemoci a výživa 4. blok
Nemoci a výživa 4. blok

Authoren

Mgr. Soňa Galušková, Mgr. Petra Nováková, DiS.

Annotation

Poslední část obsáhlého celku „Nemoci a výživa“ zahrnuje ontogenezi člověka od narození až po jeho zánik se stručnou charakteristikou jednotlivých období a specifickými onemocněními pro daná období. Vybraná onemocnění jsou vždy doplněna o léčebnou výživu a texty tak poskytují studentům ucelený přehled o dané problematice.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory