Sociální události spojené s menšinami a migranty
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální události spojené s menšinami a migranty
Sociální události spojené s menšinami a migranty

Authoren

Mgr. Iva Linhartová

Annotation

Kurz je zaměřen na dvojí problematiku v rámci sociální politiky, tedy na sociální události spojené s migranty a menšinami. Zejména problematika migrace je velmi spletitá a rozsáhlá. V rámci kurzu budou představeny souvislosti spojené s tématy migrace a národnostních menšin, bude představen koncept integrace těchto skupin do společnosti a směřování politik zaměřených na tyto skupiny v České republice. Studenti budou seznámeni také s legislativou a základními institucemi zabývajícími se migrací a menšinami. Zvláštní pozornost bude věnována také problematickým oblastem a bariérám, se kterými se menšiny a migranti u nás mohou setkávat. Kurz v závěru představí příklady postupů a dobrých praxí, které byly a jsou realizovány na podporu práv a zájmů migrantů a menšin ve vybraných oblastech.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory