Surgery of Dental Hygienist
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Englisch

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Surgery of Dental Hygienist
Surgery of Dental Hygienist

Authoren

Mgr. Radana Fajstaverová

Annotation

Výukový materiál je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Svým obsahem je zaměřen na obor Diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním plánem oboru DDH. Popisuje vybavení ordinace, nástroje a přístroje požívané při vyšetření pacienta. Věnuje se zpracování anamnézy, rozdělení pacientů podle věku, nebo vybraných specifických onemocnění pacientů. Výukový materiál obsahuje slovníček, interaktivní cvičení, video a testové otázky.The educational material is designed to teach professional English language at higher professional schools. Its content is focused on Diploma Dental Hygienist. It has been prepared in accordance with curriculum field DDH. It describes the equipment of the surgery, the instruments and the devices used during the examination of the patient. It deals with anamnesis, the distribution of patients by age, or selected specific diseases of patients. The educational material contains a vocabulary, interactive exercises, video and test questions.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Englisch

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory