Sociální události spojené se zdravím a nemocí
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální události spojené se zdravím a nemocí
Sociální události spojené se zdravím a nemocí

Authoren

Mgr. Veronika Wiedermannová

Annotation

Zdraví je základní společenskou i ekonomickou hodnotou. Dobrý zdravotní stav lidí je přínosem pro celou společnost. Dobré zdraví je nesmírně důležité pro ekonomický a sociální rozvoj společnosti a má zásadní význam jak pro život každého jednotlivce, tak i pro rodiny a všechny společenské skupiny. Zdravotní politika je tak významnou součástí sociální politiky.
V rámci kurzu se studenti dozvědí, jakým způsobem se do otázky zdraví a péče o zdraví zapojuje stát i další subjekty zdravotní politiky a jaké možnosti pomoci máme při řešení sociálních událostí spojených se zdravím a nemocí.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory