Sociální politika 3
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální politika 3
Sociální politika 3

Authoren

Mgr. Iva Poláčková

Annotation

E-learningový kurz Sociální politika 3 se věnuje další oborům sociální politiky a plynule tak navazuje na kurz Sociální politika 2. V rámci tohoto kurzu se budeme zabývat politikou zaměstnanosti, rodinnou politikou, dále také zdravotní, bytovou či vzdělávací. V rámci každé z politik bude představen hlavní koncept, cíle, cílové skupiny, stěžejní opatření a základní problémy.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory