Úvod do obecné speciální pedagogiky
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Úvod do obecné speciální pedagogiky
Úvod do obecné speciální pedagogiky

Authoren

Mgr. Marie Ortová

Annotation

Student se seznámí se základní speciálněpedagogickou terminologií a jejími proměnami, se souvisejícími dokumenty, pojetím pojmu postižení, obecnými metodami práce s lidmi s postižením. Kurz je veden tak, aby student reflektoval i svůj postoj k lidem s postižením.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory