Zdravotnická psychologie pro farmaceutické asistenty
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Zdravotnická psychologie pro farmaceutické asistenty
Zdravotnická psychologie pro farmaceutické asistenty

Authoren

Mgr. Jitka Svárovská, PhDr. Jana Vančová

Annotation

Zdravotnická psychologie pro farmaceutické asistenty se zabývá psychologickou problematikou nemoci včetně závažných onemocnění, poskytuje základní informace z paliativní péče, zabývá se problematikou bolesti, vymezuje zvláštnosti, se kterými se setkáváme v jednotlivých klinických oborech. Velká kapitola je věnována zdravotně postiženým klientům. Další informace se týkají psychosomatických vztahů a osobnosti farmaceutického asistenta.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory