Health and Disease
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Englisch

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Health and Disease
Health and Disease

Authoren

Mgr. Alena Václavíková

Annotation

Studijní materiál se zabývá pojmy zdraví a nemoc, uvádí determinanty zdraví. Následuje nejobsáhlejší kapitola popisující různá onemocnění, jejich symptomy a léčbu. Onemocnění jsou řazena dle orgánových systémů nebo věkových skupin. Část týkající se prevence se věnuje prevenci infekčních onemocnění a rakovině, principům zdravého životního stylu a zdravé stravy.The study material deals with the definitions of health and disease, it lists determinants of health. The largest chapter describes various diseases, their symptoms and treatment. Diseases are listed according to the organ systems or age groups. The chapter concerning prevention involves prevention of infectious diseases and cancer, principles of a healthy lifestyle and a healthy diet.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Englisch

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory