Výchova ke zdraví
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

19

vzniklo za podpory

Výchova ke zdraví
Výchova ke zdraví

Authoren

Jana Polášková

Annotation

Základní informace o zdraví, definice zdraví, faktory ovlivňující zdraví, multikulturní vlivy na výchovu ke zdraví, etické problémy výchovy ke zdraví, organizační rámec zdravotnictví a výchovy ke zdraví, metody výchovy ke zdraví, Světová zdravotnická organizace a další mezinárodní zdravotní organizace, programy SZO a podpora zdraví.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

19

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory