Základy psychopatologie
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Základy psychopatologie
Základy psychopatologie

Authoren

Mgr. Anna Klimešová

Annotation

Kurz Psychopatologie nabízí základní orientaci v pojmosloví a v projevech duševních poruch, jak jsou popsané v Mezinárodní klasifikaci nemocí. Kapitoly jsou členěny tak, že nejprve jsou představeny základní pojmy a jejich významy (obecná psychopatologie), potom jsou představeny oblasti duševních poruch (speciální psychopatologie) tak, jak jsou prezentovány v MKN-10. Na konci kurzu je kapitola věnovaná první pomoci a přístupu nezravotníka k člověku s psychickým trápením.
Kapitoly kurzu nabízí průběžnou možnost testovat nabyté znalosti a ve fórech sdílet myšlenky a názory či reflektovat jejich změny. Kurz je zakončen odevzdáním eseje, obsahující stručnou sebereflexi postojů (změny postojů) týkající se této oblasti.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

andere Quellen

vzniklo za podpory