Ošetřovatelská praxe
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Ošetřovatelská praxe
Ošetřovatelská praxe

Autoři

Petra Drábková

Anotace

Předkládaný výukový materiál nás seznámí s kazuistikami nemocných z různých medicínských oborů. Přiblíží nám jak jednotlivé fáze ošetřovatelského procesu (ošetřovatelské posouzení, diagnostiku, plánování ošetřovatelské péče, realizaci ošetřovatelského plánu a jeho zhodnocení), tak souhrn medicínské anamnézy, diagnostiky a terapie u zvoleného klienta.V České republice je ošetřovatelská péče organizována formou ošetřovatelského procesu, přičemž způsob a zpracování ošetřovatelské dokumentace není v jednotlivých zdravotnických zařízeních jednotný. Tento výukový materiál nám pomůže orientovat se v základních modelech posouzení u dospělých klientů dle Marjory Gordonové, avšak pro zjišťování a uspokojování potřeb dítěte je vhodnější model Virginie Hendersonové. Používanější ve zdravotnických zařízeních je model M. Gordonové.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory