Ošetřovatelská péče v geriatrii
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Ošetřovatelská péče v geriatrii
Ošetřovatelská péče v geriatrii

Autoři

Eva Rohanová, Bohumila Machová

Anotace

Výukový materiál obsahuje základní informace týkající se specifické péče o seniory, a to v oblastech funkčního stavu, duševního stavu, výživy, komunikace, bolesti a sociální oblasti. Důraz je kladen na změny v těchto oblastech a na využití hodnotících škál k jejich objektivizaci.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory