Dějiny pedagogiky 2
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Dějiny pedagogiky 2
Dějiny pedagogiky 2

Authoren

Doc. PhDr. Ludmila Muchová, Ph.D.

Annotation

Změna pojetí pedagogiky v renesanci - Historický kontext
Hlavní myšlenkové proudy renesance - Erasmus Rotterdamský, Martin Luther, Philipp Melanchthon, Jan Ámos Komenský, Ignác z Loyoly.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

andere Quellen

vzniklo za podpory