Mikroekonomie - obecné ekonomické pojmy
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Mikroekonomie - obecné ekonomické pojmy
Mikroekonomie - obecné ekonomické pojmy

Authoren

Eva Karásková

ISBN

978-80-88418-17-7

Annotation

Studenti se seznámí s obecnými ekonomickými pojmy, které budou používat v rámci studia především ekonomických předmětů a budou schopni je následně vysvětlit. Orientují se v problematice trhu, popíší křivky nabídky a poptávky, umí je graficky znázornit. Pochopí pojmy konkurence a hospodářská soutěž, vysvětlí tři základní ekonomické otázky a ekonomické systémy.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Tschechisch

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory