Community Services
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Englisch

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Community Services
Community Services

Authoren

Mgr. Jaroslava Jelínková

Annotation

Kurz je zaměřen na téma týkající se pomoci lidem, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. Ústředními tématy jsou komunitní práce a dobrovolnictví, která jsou představována ve vztahu k problematice životního prostředí, pomoci seniorům a lidem s postižením. Kurz je koncipován na úrovni B1/B2 podle SERRJ a jednotlivé podkapitoly jsou rozčleněny na úkoly a cvičení, která podporují rozvoj všech řečových dovedností (čtení, psaní, poslech a samostatný projev). Cílem kurzu je seznámit se a aktivně si osvojit terminologii daného tématu, a upevnit znalost gramatických struktur a slovních spojení. Studenti mají možnost rozšířit si znalosti z oboru o informace ze zahraničí, vyjádřit vlastní postoj a zapojit se do diskuze s ostatními účastníky.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Englisch

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory