Tvorba podnikatelského plánu I
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Tvorba podnikatelského plánu I
Tvorba podnikatelského plánu I

Autoři

Ing. Lenka Maršíková

ISBN

978-80-88418-38-2

Anotace

Výukový materiál s názvem Tvorba podnikatelského plánu I je vzdělávací oporou pro témata management a podnikání. Podnikání je jedním z životních směrů, kterým se člověk může vydat. Ovšem nemělo by být chápáno jen jako jednosměrná cesta a opakující se práce. Podnikatel je neustále na nerovné ploše a snaží se balancovat tak, aby bylo dosaženo jeho podnikatelského cíle, tedy zisku. Podnikání obecně není žádnou sociální jistotou, jak by se tomu mohlo z prvního pohledu zdát, ale je to důmyslný systém činností, myšlenek a procesů, jež jsou v souladu s platnou legislativou a neustále se mění. Podnikatel je důležitým prvkem každé ekonomiky, protože nabízí vyrobené produkty, statky nebo služby, a zároveň poptává práci, za kterou dostávají lidé zaplaceno. Před zahájením podnikání je nutné zvážit veškeré procesy, které podnikatele ovlivňují, a dokázat tak optimálně rozložit vstupy, tedy výrobní faktory, tak, aby podnik obstál na náročném konkurenčním trhu. Tento studijní materiál předkládá čtenáři logicky ucelené a navazující informace k zahájení podnikatelské činnosti.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory