English for Students of Library and Information Science
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

19

vzniklo za podpory

English for Students of Library and Information Science
English for Students of Library and Information Science

Autoři

Kateřina Kozická

Anotace

Učebnice je určena studentům vyšších odborných škol se zaměřením na obor knihovnictví a informační služby. Nejde o standardní učebnici rozvíjející všechny jazykové dovednosti. Prostřednictvím textů je představena základní odborná terminologie tohoto oboru v anglickém jazyce, jejíž znalost si studenti ověřují prací s textem a komunikací řízenou učitelem. Důraz je kladen na osvojení profesně orientované terminologie. Gramatická část předkládá výběr z učiva na úrovní B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR).

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

19

cena

ZDARMA

další zdroje

vzniklo za podpory