The job of a laboratory technician, laboratory
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

The job of a laboratory technician, laboratory
The job of a laboratory technician, laboratory

Autoři

Mgr. Katarína Boháčiková

Anotace

Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje povolání zdravotního laboranta, jeho pracovní kompetence, vzdělání potřebné pro výkon povolání, profil absolventa daného oboru. Dále se zabývá popisem zdravotní laboratoře, jejím vybavením a zásadami práce ve zdravotní anebo klinické laboratoři.The study material is aimed at students of tertiary schools for medical staff, namely laboratory technicians. It describes the job of a laboratory technician, the job responsibilities and duties, education required for the profession and a graduate profile. Further it deals with description of a medical laboratory, its equipment and rules for medical or clinical laboratory work.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory