Histology, toxicology
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Histology, toxicology
Histology, toxicology

Autoři

Katarína Boháčiková

Anotace

Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje histologii a toxikologii, charakteristiku oboru, popis tkání a přípravu histologických preparátů. Dále se zabývá popisem toxikologie, působením jedů v organismu a nakonec stručným popisem nejčastěji zneužívaných drog.The study material is aimed at students of tertiary schools for medical staff, namely laboratory technicians. It describes histology and toxicology, characteristics of the field, description of tissues and preparation of histological samples. It further concerns with toxicology, poisons and eventually also a brief description of most commonly abused drugs.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory