Absolventská práce jako nástroj uplatnění na trhu práce – část I.
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Absolventská práce jako nástroj uplatnění na trhu práce – část I.
Absolventská práce jako nástroj uplatnění na trhu práce – část I.

Autoři

František Francírek

Anotace

Publikace se věnuje problematice dosud neobjevené sekundární funkce absolventských prací – tedy jako podpůrného prostředku k uplatnění na trhu práce, a to především s ohledem na nevyužívané propojení se školní praxí studentů. Jádro publikace odkrývá zásadní význam volby správného tématu absolventské práce, coby průsečnice oborového zaměření studia, osobnostních předpokladů a profesních ambicí studenta, a především zakázky z praxe. Zaměstnatelnost absolventů je otázkou oboustranné důvěry vycházející ze vzájemného pracovního poznání, k němuž dnes schází dostatečný časový i obsahový rámec. Možnost nového pojetí přístupu ke zpracování tematických zakázek z praxe přináší netušené příležitosti pro všechny tři strany – školy, zaměstnavatele a jistě i studenty – a to jak ze strany ukončení vzdělání, tak především ze strany navázání pracovního vztahu. Publikace přináší popis a doporučení k vytvoření programu tohoto nového rozměru absolventských prací.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory