Odborná praxe – ohrožené děti
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Odborná praxe – ohrožené děti
Odborná praxe – ohrožené děti

Autoři

Mgr. Hana Čížková a doc. David Urban, Ph.D.

Anotace

Na své odborné praxi se můžete setkat s celou řadou cílových skupin. V rámci tohoto kurzu se specificky zaměříme na cílovou skupinu týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, se kterými se můžete setkat v rámci své praxe např. na Oddělení sociálně-právní ochrany dětí, což je jedna z organizací, kterou v rámci svého studia, v rámci své praxe, navštívíte. V tomto kurzu naleznete základní informace vztahující se k této problematice, stejně jako i specifika práce s touto cílovou skupinou.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory