Microbiology
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

price

FREE

Language

English

Year of publication

2019

created with support of

Microbiology
Microbiology

Authors

Mgr. Katarína Boháčiková

Abstract

Tento studijní materiál je určen pro studenty vyšších odborných škol zdravotnického oboru Diplomovaný zdravotní laborant. Popisuje mikrobiologii, charakteristiku oboru, základní patogenní mikroorganizmy, kterými se mikrobiologie zabývá a nakonec uvádí epidemiologii, jako logické napojení na vědu o mikrobech.The study material is aimed at students of tertiary schools for medical staff, namely laboratory technicians. It describes microbiology, the characteristics of the science, basic pathogenic microorganisms, which are studied by microbiology and eventually epidemiology as a logical connection to the science of microbes.

license

Creative Commons BY-SA 4.0

Language

English

Year of publication

2019

price

FREE

created with support of