Das Dentallabor
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Deutsch

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Das Dentallabor
Das Dentallabor

Authoren

Mgr. Michelle Tesařová

Annotation

Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Jeho tématem je zubní laboratoř. V úvodní kapitole představuje krátce základní informace o zubní laboratoři. Další, nejrozsáhlejší kapitola se zaměřuje na vybavení laboratoře. Vyjmenovány a popsány jsou stroje, přístroje a nástroje. Závěrečná kapitola se věnuje tématu bezpečnosti práce v laboratoři.Das Unterrichtsmaterial ist als offene digitale Quelle für den Deutschunterricht an höheren Berufsschulen gedacht. Der Inhalt des Materials wurde für das Studium des zertifizierten Zahntechnikers erstellt. Das Thema ist das Dentallabor. Im Einführungskapitel werden kurz grundlegende Informationen zu diesem vorgestellt. Das nächste und umfangreichste Kapitel befasst sich mit der Ausstattung des Labors. Es listet Maschinen, Geräte und Werkzeuge auf und beschreibt diese. Das letzte Kapitel befasst sich mit dem Thema Arbeitssicherheit im Labor.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Deutsch

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory