The Nutritional Care
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Englisch

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

The Nutritional Care
The Nutritional Care

Authoren

Ing. Radka Horáčková

Annotation

This material is created as a study material for the Secondary Medical School for the students who are specializing in Nutritional Therapy in order to expand the vocabulary in English. The material is processed in accordance with the curriculum for the Higher Vocational School, in the subject of Nutritional Therapy. This material will familiarize students with obtaining information form the clients, with cooperation with health facilities with the work with documentation and then with its analysis. At the end of this chapter the students will be familiar with possible ethic problems that can appear while communicating with clients.Tento materiál je vytvořen jako studijní materiál pro Střední zdravotnické školy, pro obor Nutriční terapeut za účelem rozšíření slovní zásoby v anglickém jazyce. Materiál je zpracován v souladu s osnovami pro Vyšší odbornou školu, obor Nutriční terapeut. Tento materiál seznámí studenty se získáváním informací od klientů, se spoluprací s různými zdravotnickými institucemi, se zpracováním dokumentace a s její analýzou a následně s etickými problémy při samotné komunikaci s klientem.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Englisch

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory