Didaktika předškolní výchovy 2
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Didaktika předškolní výchovy 2
Didaktika předškolní výchovy 2

Autoři

Mgr. Eva Koželuhová, Ph.D.

Anotace

Kurz je zaměřen na didaktické aspekty předškolního vzdělávání. Ve druhém díle se zabývá plánováním denního programu v MŠ, metodami a formami vzdělávání ve školce. Vysvětluje i význam diagnostiky nebo principy individualizace ve školním kolektivu dětí.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

další zdroje

vzniklo za podpory