Metodika zájmových činností
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Metodika zájmových činností
Metodika zájmových činností

Autoři

Doc. ThDr. Michal Kaplánek, Th.D.

Anotace

Kurz Metodika zájmových činností obsahuje didaktické zásady pro vedení zájmových útvarů (kroužků, souborů, oddílů atd.). Vzhledem k tomu, že absolvent kurzu musí umět připravit vzdělávací aktivitu v rámci zájmového vzdělávání, obsahuje kurz základy didaktiky, které student prověří realizací praktického úkolu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

další zdroje

vzniklo za podpory