Didaktika předškolní výchovy 1
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Didaktika předškolní výchovy 1
Didaktika předškolní výchovy 1

Autoři

Mgr. Eva Koželuhová, Ph.D.

Anotace

Kurz je zaměřen na didaktické aspekty předškolního vzdělávání. V prvním díle se zaměruje na cíle předškolního vzdělávání a jeho učivo, stanovování vzdělávacích cílů nebo přípravu školních vzdělávacích programů v MŠ.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

další zdroje

vzniklo za podpory