Komenského teologie výchovy a filosofie výchovy
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Komenského teologie výchovy a filosofie výchovy
Komenského teologie výchovy a filosofie výchovy

Autoři

PhDr. Zuzana Svobodová, PhD.

Anotace

Kurz je uvedením do promýšlení významu osobnosti Jana Amose Komenského jako teologa výchovy a filosofa výchovy, nikoli pouze jako muže, který ve své době významně přispěl k reformě ve výuce jazyků. Kurz je vytvořen s ohledem na profesi sociálních pedagogů.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

další zdroje

vzniklo za podpory