Právo – právo v podnikání
Právo – právo v podnikání

Autoři

Ing. Helena Štěpánová, Ph.D.

ISBN

978-80-88418-28-3

Anotace

Materiál zahrne základní kompetence z právních odvětví, která se vztahují k podnikání se zaměřením na obor gastronomie, hotelnictví a turismus (elektronická evidence tržeb, bezpečnost a ochrana, sdílené ubytování apod.). Bude doplněn formuláři a odkazy na příslušné právní předpisy a právní portály a bude je aplikovat na konkrétní případy z praxe.The material will include the core competencies of the legal branch related to the business focusing on gastronomy, hotels and tourism (electronic sales records, security and protection, shared accommodation, etc.). Forms and references to relevant legal regulations, legal portals are added and are applied to specific cases from practice.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

21

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory