Německý jazyk odborný VOV odbornost 65
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

německy

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Německý jazyk odborný VOV odbornost 65
Německý jazyk odborný VOV odbornost 65

Autoři

Alena Formanová

ISBN

978-80-88418-64-1

Anotace

Materiál se věnuje problematice turismu a jednoduchému vysvětlení nejdůležitějších odborných pojmů. Je zde uvedena definice turismu, předpoklady pro jeho vývoj, a zmíněna je i historie cestování. Čtenář zde získá základní informace o formách turismu, o motivaci turistů a jejich typologii. Na závěr jsou zmíněny některé trendy v současném cestovním ruchu.Das Material widmet sich der Problematik des Tourismus und Erklärung der wichtigsten Fachbegriffe. Hier werden in einer einfachen Bearbeitung die Definition des Tourismus und Voraussetzungen für seine Entwicklung, sowie das Geschichte des Reisens mitgebracht. Weiter werden verschiedene Reiseformen nach Art und Form, Reisemotive und Typologie der Touristen genannt. Zum Schluss werden einige Trends im gegenwärtigen Tourismus erwähnt.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

německy

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory