Komplexní čísla v elektrotechnice
Komplexní čísla v elektrotechnice

Autoři

Vratislav Davídek

Anotace

V první části textu jsou vytvořeny základy v oblasti komplexních čísel pro řešení elektrických obvodů. Je uvedeno zobrazení komplexních čísel ve složkovém, goniometrickém a exponenciálním tvaru v Gausově rovině. V textu je uvedena řada řešených příkladů na aritmetické operace ve všech reprezentacích komplexních čísel. Jsou uvedeny též příklady na převody komplexních čísel z jednoho zobrazení do druhého. Druhá část textu je věnována řešení elektrických obvodů v harmonickém ustáleném stavu. Popis obvodů vychází od jednoduchých obvodových prvků R, L a C a směřuje ke složitějším obvodům. K řešení obvodových veličin je používána symbolicko-komplexní metoda. Kromě obvodových veličin jsou konstruovány též fázorové diagramy.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

19

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory