Harmonický ustálený stav
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-half

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Harmonický ustálený stav
Harmonický ustálený stav

Autoři

Jiří Antoš

Anotace

S harmonickým ustáleným stavem se setkáme při analýze obvodů, které jsou buzeny ze zdrojů harmonického napětí a proudu stejného kmitočtu. Po doznění přechodných dějů vyvolaných připojením zdrojů se ustálí v tomto případě časový průběh všech obvodových veličin na harmonický s konstantní amplitudou.K tomuto stavu může dojít výhradně v lineárních obvodech. Vzhledem k časově proměnným obvodovým veličinám se v harmonickém ustáleném stavu uplatní všechny typy obvodových prvků.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory