Elektrotechnika II
Elektrotechnika II

Autoři

Ing. Jaroslav Pospíšil

Anotace

Rozsah výukového materiálu je zaměřen na popis základní problematiky elektrotechniky a orientaci v ní. Obsah kapitol tvoří rozbor a podrobnější popis obvodových prvků a jejich využití v praktické elektrotechnice. Popis elektrotechnické problematiky začíná obecnými definicemi, dále pokračuje odvozením, popisem a vysvětlením základních parametrů. Text je doplněn vzorovými příklady a ukázkami praktických obvodových realizací.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

20

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory