Elektrotechnika I
Elektrotechnika I

Autoři

Ing. Jaroslav Pospíšil.

Anotace

Rozsah výukového materiálu je zaměřen na popis a orientaci v základní problematice elektrotechniky. Obsah kapitol tvoří rozbor a podrobnější popis obvodových veličin, obvodových prvků a jejich využití v praktické elektrotechnice. Popis elektrotechnické problematiky začíná obecnými definicemi, dále pokračuje odvozením, popisem a vysvětlením základních parametrů. Text je doplněn vzorovými řešenými příklady.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

20

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory