Potravinářská chemie
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Potravinářská chemie
Potravinářská chemie

Autoři

Ing. Zuzana Vargová, Ph.D., MBA

Anotace

Výukový materiál slouží jako základ pro výuku předmětu potravinářská chemie pro obor diplomovaný nutriční terapeut. Spojuje základy všech odvětví chemie, které již student absolvoval (obecnou, anorganickou, organickou a biochemii) se znalostmi o potravinách a technologiích, které jsou pro potraviny typické.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory