Výživová doporučení – od teorie k praxi (pomocník pro praxi)
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Výživová doporučení – od teorie k praxi (pomocník pro praxi)
Výživová doporučení – od teorie k praxi (pomocník pro praxi)

Autoři

Mgr. Jana Eliášová

Anotace

Studijní text je koncipován jako praktická pomůcka, která si klade za cíl napomoci studentům při aplikaci výživových doporučení v procesu poskytování nutriční péče a nutričního poradenství jedinců a skupin zdravých a nemocných v oblasti poskytování stravovacích služeb, v klinické praxi a v oblasti veřejného zdraví. Obsahuje praktické doplnění a vzhledem k danému rozsahu není text zcela vyčerpávající a dotýká se pouze klíčových bodů.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory