Úvod do etiky pro pedagogy
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Úvod do etiky pro pedagogy
Úvod do etiky pro pedagogy

Autoři

RNDr., Mgr. Martina (Věra) Štěpinová, PhD.

Anotace

Kurz uvádí do otázek etiky spojených s výchovou, která sleduje jako svůj cíl vychovat člověka, který je schopný se správně rozhodovat.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory