Sociální pedagogika 1
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální pedagogika 1
Sociální pedagogika 1

Autoři

Doc. ThDr. Michal Kaplánek, Th.D.

Anotace

Úvodní kurz Sociální pedagogika 1 má teoretický charakter. Po absolvování tohoto kurzu bude student schopen zařadit předmět a vědecký obor Sociální pedagogika do kontextu sociálních věd a definovat jeho místo mezi pedagogickými disciplínami. Vzhledem k tomu, že pojem „sociální pedagogika“ není jednoznačný, musí se student tohoto oboru seznámit se základními směry sociální pedagogiky a s problematikou spojenou s profesním uplatněním sociálního pedagoga.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory