Der Beruf des Zahntechnikers
rating-star-full rating-star-full rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

německy

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Der Beruf des Zahntechnikers
Der Beruf des Zahntechnikers

Autoři

Mgr. Michelle Tesařová

Anotace

Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Zabývá se povoláním zubního technika. Představuje charakteristiku oboru zubní technik. Popisuje profilové vlastnosti zubního technika. Obsahuje také informace o studiu vedoucím k získání kvalifikace. Dále vyjmenovává úkoly zubního technika. Nakonec pojednává o současných a budoucích kariérních příležitostech zubních techniků.Dieses Unterrichtsmaterial ist als offene digitale Quelle für den Deutschunterricht an höheren Berufsschulen gedacht. Der Inhalt des Materials wurde für den Studienzweig des zertifizierten Zahntechnikers erstellt. Es beschäftigt sich mit der Karriere des Zahntechnikers, präsentiert Charakteristika des Fachgebiets des Zahntechnikers und beschreibt das Anforderungsprofil des Zahntechnikers. Auch enthält es Informationen über das Studienprogramm, das zum Erwerb der Qualifikation für diesen Beruf führt. Außerdem werden die Aufgaben des Zahntechnikers aufgelistet. Abschließend werden die gegenwärtigen und zukünftigen Karrieremöglichkeiten von Zahntechnikern erörtert.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

německy

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory