The Profession of the Dental Technician
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

The Profession of the Dental Technician
The Profession of the Dental Technician

Autoři

Mgr. Petr Papež

Anotace

Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Zabývá se povoláním zubního technika. Představuje charakteristiku oboru zubní technik. Popisuje profilové vlastnosti zubního technika. Obsahuje také informace o studium vedoucím k získání kvalifikace. Dále vyjmenovává úkoly zubního technika. Nakonec pojednává o současných a budoucích kariérních příležitostech zubních techniků.The educational material in the open digital source is designed to teach English language at higher professional schools. The content of the material was created for the branch of study of the certified dental technician. It concerns itself with the career of the dental technician. It presents characterists of the field of the dental technician. It describes the dental technician’s profile features. It also contains information about the study programme that leads to acquiring qualification for the job. Futher, it lists the dental technician’s tasks. Finally, it discusses the present and future career opportunities of dental technicians.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory