Sociální psychologie 2
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Sociální psychologie 2
Sociální psychologie 2

Autoři

RNDr. Mgr. Ivana Čihánková

Anotace

Kurz začíná tématem psychických rozdílů a podobností mezi ženami a muži. Dále se studenti seznámí se základními informacemi o tom, za jakých podmínek si lidé vzájemně pomáhají či nepomáhají, o podmínkách našeho života v malých skupinách, jako jsou rodiny nebo pracovní týmy (včetně poznatků o tom, jak nás skupiny ovlivňují – o sociální facilitaci a zahálení, sociální polarizaci a skupinovém myšlení). Následující téma se také týká člověka a skupiny – tentokrát bude pojednávat o tom, proč se člověk skupině přizpůsobuje nebo jak se snaží skupinu ovlivnit. Agresivita je jedním ze základních pudových hnutí člověka, takže se jí psychologové také podrobně zabývali. A s agresivitou souvisí i makrosociální jevy, neboli změna chování a prožívání člověka ve velkých skupinách.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

vzniklo za podpory