Psychologie osobnosti
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-half

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

vzniklo za podpory

Psychologie osobnosti
Psychologie osobnosti

Autoři

RNDr. Mgr. Ivana Čihánková

Anotace

Kurz se zabývá vysvětlením pojmů a teorií pojednávajících o psychických součástech osobnosti, jmenovitě inteligenci, temperamentu, charakteru a resiliencí. Dále se věnuje poznatkům o vlastním JÁ a jeho verzích a funkcích. A na závěr vysvětluje vybrané teorie osobnosti Sigmunda Freuda, Carla Gustava Junga, Carla Rogerse, Viktora Frankla a pětifaktorového pojetí osobnosti (Big Five).

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2021

cena

ZDARMA

rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-half

vzniklo za podpory