Obecná psychologie a psychologie osobnosti
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Obecná psychologie a psychologie osobnosti
Obecná psychologie a psychologie osobnosti

Autoři

Mgr. Veronika Plecerová

Anotace

Obecná psychologie a psychologie osobnosti poskytne studentům nelékařských zdravotnických oborů základní informace v dané problematice. Jednotlivé kapitoly charakterizují obsah základních dimenzí lidské psychiky. Představuje základní pilíře pro další studium jednotlivých psychologických disciplín. Použité zdroje budou souhrnně uvedeny na konci textu.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory