Diseases of tooth, oral cavity and suspension apparatus
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Diseases of tooth, oral cavity and suspension apparatus
Diseases of tooth, oral cavity and suspension apparatus

Autoři

Mgr. Radana Fajstaverová

Anotace

Výukový materiál je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Svým obsahem je zaměřen na obor Diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním plánem oboru DDH. Jsou zde popsány nejčastější onemocnění dutiny ústní a zubů. Výukový materiál zahrnuje i první pomoc při ztrátě zubu. Poskytuje obrazový materiál popisovaných problémů. Věnuje se také častým tématům. Výukový materiál zahrnuje testové otázky, interaktivní cvičení a video.The educational material is designed to teach professional English language at higher professional schools. Its content is focused on Diploma Dental Hygienist. It has been prepared in accordance with curriculum field DDH. There are described the most common diseases of the oral cavity and teeth. The text includes first aid during tooth loss. It provides images of described problems. The material includes test questions, interactive exercises and video.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory