Oral hygiene
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2018

vzniklo za podpory

Oral hygiene
Oral hygiene

Autoři

Mgr. Radana Fajstaverová

Anotace

Výukový materiál je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Svým obsahem je zaměřen na obor Diplomovaná dentální hygienistka. Je zpracován v souladu s učebním plánem oboru DDH. Zabývá se nástroji a pomůckami na čištění zubů jako jsou různé druhy zubních kartáčků, zubními pastami a jejich složením. Věnuje se metodám čištění a jejich popisem. Výukový materiál zahrnuje testové otázky, interaktivní cvičení a videa, která ukazují čištění zubů.The educational material is designed to teach professional English language at higher professional schools. Its content is focused on Diploma Dental Hygienist. It has been prepared in accordance with curriculum field DDH. It deals with tooth brushing tools and aids such as various types of toothbrushes, toothpastes and their composition. It deals with cleaning methods and their description. The educational material includes test questions, interactive exercises, and videos that show teeth brushing.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2018

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory