Services in tourism and their promotion
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Services in tourism and their promotion
Services in tourism and their promotion

Autoři

Eva Svobodová

ISBN

978-80-88418-53-5

Anotace

Výukový materiál se zaměří na dopravní služby (silniční, vodní, železniční, letecké). Kapitola v úvodu stručně zmapuje historii přepravy a cestování a v závěru trendy a jejich dopad na turistickou dopravu a přepravu. Dále se bude materiál věnovat ubytovacím zařízením, hotelovému ubytování a klasifikaci ubytovacích zařízení. Navazující kapitola zahrnuje cestovní agentury a kanceláře, pobytové balíčky a profil průvodce. Poslední dvě kapitoly se zaměří na roli médií v propagaci a principy marketingu v cestovním ruchu.The teaching material will focus on transport services (road transport, waterway transport, rail transport and air transport). The introducing chapter will cover the history of transportation and travel and in the end trends and their impact on tourism and transportation. Further the material will include travel agencies and offices, holiday packages and the profile of a guide. The last two chapters will aim at the role of media in promotion and principles of marketing in tourism.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory