Kniha jako fenomén lidské komunikace
rating-star-full rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Kniha jako fenomén lidské komunikace
Kniha jako fenomén lidské komunikace

Autoři

Marcela Buřilová

Anotace

Charakteristika a funkce knihy jako základního dokumentu v lidské civilizaci: vznik, hlavní etapy vývoje od starověku do současnosti, charakteristika rukopisné, tištěné a elektronické knihy z hlediska formy i obsahu, charakteristika technologií výroby knihy. Příklady významných evropských a českých knižních památek (rukopisných a tištěných), přehled významných tiskařů a nakladatelů. Digitalizace rukopisných a tištěných knih.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory