Silnice a dálnice
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

vzniklo za podpory

Silnice a dálnice
Silnice a dálnice

Autoři

Vojtěch Novotný

Anotace

Tento výukový materiál představuje úvod do problematiky silniční dopravy. Seznámí čtenáře s výhodami a nevýhodami silniční dopravy, pojmem „pozemní komunikace“ a typologií silnic a dálnic, principy návrhu pozemních komunikací v extravilánu včetně základní informace o konstrukci vozovky či problematice vlivu automobilového provozu na životní prostředí a lidské zdraví. Součástí materiálu je i úvod do teorie dopravního proudu a problematiky bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

česky

rok vzniku

2020

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory