Human Body
rating-star-full rating-star-full rating-star-half rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Human Body
Human Body

Autoři

Mgr. Alena Václavíková

Anotace

Studijní materiál popisuje lidské tělo. Zabývá se detailně anatomií a fyziologií od nejmenších struktur po orgánové systémy. Nejprve jsou popsány vnější části těla, buňka a typy tkání. Další kapitoly jsou členěny podle jednotlivých orgánových systémů.The study material describes the human body. It deals in detail with the anatomy and physiology of the smallest structures to the organ systems. First, the study material looks into the outer description of the human body, the cell and the types of tissues. Remaining chapters are divided according to the individual organ systems.

licence

Creative Commons BY-SA 4.0

Jazyk

anglicky

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory