Materials Used in Dental Prosthetics
rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty rating-star-empty

cena

ZDARMA

Sprache

Englisch

rok vzniku

2019

vzniklo za podpory

Materials Used in Dental Prosthetics
Materials Used in Dental Prosthetics

Authoren

Mgr. Petr Papež

Annotation

Výukový materiál v otevřeném digitálním zdroji je určen pro výuku odborného anglického jazyka na vyšších odborných školách. Obsah materiálu je zaměřen na obor Diplomovaný zubní technik. Zabývá se materiály používanými v dentální protetice. V úvodní kapitole popisuje krátce obor dentální protetika a vysvětluje, proč zubní technici potřebují mít znalosti o materiálech používaných v oboru. V dalších kapitolách popisuje základní charakteristiky různých protetických materiálů. Nejdříve se jedna kapitola zabývá třemi hlavními protetickými materiály. Následující kapitola se věnuje šesti skupinám pomocných materiálů.The educational material in the open digital source is designed to teach English language at higher professional schools. The content of the material was created for the branch of study of the certified dental technician. It concerns itself with materials used in dental prosthetics. In the introductory chapter it describes briefly the field of dental prosthetics and explains why dental technicians need good knowledge of materials used in the field. In further chapters it describes basic features of various prosthetic materials. First, one chapter deals with three main prosthetic materials. The following chapter deals with six groups of auxiliary materials.

Lizenz

Creative Commons BY-SA 4.0

Sprache

Englisch

rok vzniku

2019

cena

ZDARMA

vzniklo za podpory